กิจกรรม เตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่โรงบาลสนาม ตำบลหนองไฮ เพื่อรองรับกลุ่มจากพื้นที่เสี่ยง จากโรคระบาด โควิด-19

Share on Line
Share on Pinterest