กิจกรรม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

กิจกรรม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

 

อ.บ.ต.หนองไฮ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

Share on Line
Share on Pinterest