กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูกียรติ ให้บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมเนื่องในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูกียรติ ให้บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมเนื่องในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564

Share on Line
Share on Pinterest