ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านก่อ-ลำห้วยกระเดิน) บ้านก่อหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไฮ โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest