ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองไฮ-บ้านตะตอบ) บ้านหนองไฮหมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest