ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

Share on Line
Share on Pinterest