ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

169 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-811-532
 โทรสาร : 045-811-533

Email : admin@nonghaisisaket.go.th

Share on Line
Share on Pinterest